За нас
   
Хоспис Младост

 
Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
Профил на купувача
2014-12-16 10:43:40

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В “ДКЦ ХХV – София” ЕООД

По Закона за Обществените Поръчки, приети на основание чл.8б от ЗОП.

Одобрени със Заповед РД 14 / № 58 от 15.12.2014г.

2019-07-22 14:16:01

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 13”

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 13”

2019-05-13 11:38:41

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕ

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV  СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

   1.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

2.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ

3.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

2018-09-26 10:50:28

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обект присъединен на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на ДКЦ ХХV София” ЕООД

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обект присъединен на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на ДКЦ ХХV София” ЕООД

2018-09-10 12:18:30

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 5”

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 5

2018-06-18 11:22:53

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 13”

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 13”

2018-04-26 13:33:09

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕ

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV  СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

 

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ
  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
2018-04-26 13:33:00

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕ

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV  СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

 

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ
  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
2018-04-26 13:32:39

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕ

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV  СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

 

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ
  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
2017-07-10 09:36:05

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособена позиция № 1- Реактиви, калибратори и контолни серуми за серология и имунохимия съвместими с биохимичен анализатор

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД  по обособена позиция  № 1- Реактиви, калибратори и контолни серуми  за серология и имунохимия съвместими с биохимичен анализатор "BS-400/Mindray”, обособена позиция № 2– „Затворена система за вземане на кръв и обособени  позиции  от №3 до №12-  „Други консумативи”.

2017-03-27 14:46:00

“Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „ДКЦ 25-София” ЕООД

“Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „ДКЦ 25-София” ЕООД

1   |   2      »      
 
 
     
       
 
         
      design&support: www.need.bg