За нас
   
Хоспис Младост

 
Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
Профил на купувача
2014-12-16 10:43:40

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В “ДКЦ ХХV – София” ЕООД

По Закона за Обществените Поръчки, приети на основание чл.8б от ЗОП.

Одобрени със Заповед РД 14 / № 58 от 15.12.2014г.

2017-07-10 09:36:05

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособена позиция № 1- Реактиви, калибратори и контолни серуми за серология и имунохимия съвместими с биохимичен анализатор

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД  по обособена позиция  № 1- Реактиви, калибратори и контолни серуми  за серология и имунохимия съвместими с биохимичен анализатор "BS-400/Mindray”, обособена позиция № 2– „Затворена система за вземане на кръв и обособени  позиции  от №3 до №12-  „Други консумативи”.

2017-03-27 14:46:00

“Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „ДКЦ 25-София” ЕООД

“Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „ДКЦ 25-София” ЕООД

2017-03-13 15:10:43

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от №1 до №24”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД по обособени позиции от №1 до №24”

2016-08-19 17:05:53

Информация за удължаване на срока по обява за ОП по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на стационарен цифров ехокардиограф за нуждите на ДКЦ 25 - София ЕООД

2016-08-11 13:27:21

Обява по чл.20, ал. 3 от ЗОП

 

"Доставка на стационарен цифров ехокардиограф за нуждите на "ДКЦ ХХV - София" ЕООД" АОП ID 9055214

2016-04-05 13:39:21

Публична покана

Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на ДКЦ ХХV - София ЕООД

2016-03-21 14:16:23

Публична покана

"Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ ХХV - София" ЕООД

2015-11-23 14:24:08

Публична покана

 "Охрана и видеонаблюдение на "ДКЦ ХХV - София" ЕООД в гр. София 1712, ж.к. "Младост" 3, бул. "Свето Преображение" № 20
 

2015-04-07 15:06:05

Публична покана

Публична покана за "Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "ДКЦ ХХV - София" ЕООД

2015-03-18 15:31:38

Публична покана

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД по обособени позиции

от 1 до 19

«      1   |   2   |   3      »      
 
 
     
       
 
         
      design&support: www.need.bg