ДКЦ ХХV София няма да работи на 26.07.2024 поради планиран ремонт на трафопост и прекъсване на ел.захранването

 
 
   

 
Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
За нас
Сграда ДКЦ

"ДКЦ ХХV София" EООД е лечебно заведение създадено на основание чл. 8, /1/, т. 2, буква "г", чл.17, /1/ и чл.36/1/ в съответствие със Закона за лечебните заведения през 2000 г. Диагностично-консултативният център е със седалище гр. София и адрес на управление, район Младост, ул. "Свето Преображение"№ 20 и е създаден с решение на СОС № 5. I 18 по протокол № 5 от 20.01.2000 г. и Заповед на министъра на здравеопазването № РД-09-162 /11.02.2000 г. Центърът поема активите и пасивите на ХХV поликлиника по баланса й към 30 юни 1999 г.
С решение № 132 от 16.02.2009г. на СОС ДКЦ ХХV е пререгистриран в ЕООД. На 10.04. 2009 е вписан в Агенцията по вписванията.
ДКЦ ХХV София ЕООД е 100 % собственост на Столична община, като пред трети лица се представлява от Управителя на заведението.
Управител на "ДКЦ ХХV София" ЕООД : Д-р Стефан Карамфилов - специалност: вътрешни болести и ревматология.