ДКЦ ХХV София няма да работи на 26.07.2024 поради планиран ремонт на трафопост и прекъсване на ел.захранването

 
 
   

 
Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
Клинична лаборатория
Клинична лаборатория Лабораторията предлага извършване на пълен спектър от хематологични, биохимични, хормонални изселдвания, туморни маркери, кръвоссъсирване и кръвни групи, серологични и имунологични изследвания, ескпресна диагностика.
"ДКЦ ХХV - София" ЕООД предлага всички изследвания от пакет: "ВИРУСОЛОГИЯ".
 
Лабораторията извършва клиниколабораторните изследвания съобразно приетия „Национален стандрат по Клинична лаборатория”, като качеството на изследванията се осъществява чрез непрекъснат вътршен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството.
Клинична лаборатория
 
Клинична лаборатория Лаборатория е акредитирана, съобразно приетите стнадрати в РБългария. Лабораторията има сключен договор с НЗОК. Резултати от изследванията се полуват още същия ден на място в лабораторията или от меню "Резултати от изследвания".
 
 
Изследванията се изработват на място в Лабораторията.
Готовите резултати могат да се получат от интернет страницата на 25 ДКЦ (Резултати от изследвания) до 5 часа от вземането на биологичния материал.
Спешни изследвания с готов резултат се получават в рамките на 1 час.
Разпечатка на резултат с подпис и печат се получават на място в Лабораторията след 14.00 часа.

Медицински лица ползват 50% отстъпка от платени изследвания.

Без такса вземане на биологичен материал за платени изследвания.

Клинична лаборатория - ПАКЕТИ Цена
Детски пакет за детска градина (Кръвна картина, СУЕ, Урина- химично изледване и седимент) 13.00
Детски пакет + CRP (Кръвна картина, СУЕ, CRP, Урина- химично изледване и седимент) 20.00
Профилактика - базов (Кръвна картина, СУЕ, глюкоза, креатинин, липиден профил (холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), ASAT, ALAT, Урина- химично изледване и седимент) 26.00
Профилактика - основен (Кръвна картина, СУЕ, глюкоза, креатинин, пикочна ккиселина, липиден профил (холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), ASAT, ALAT, GGT, желязо, Урина- химично изледване и седимент) 34.00
Профилактика - разширен (Кръвна картина, СУЕ, глюкоза, креатинин, уреа,пикочна ккиселина, липиден профил(холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), общ белтък, албумин, общ билирубин, директен билирубин, ASAT, ALAT, GGT, АФ, желязо, калий, натрий, калций, фосфор, Урина- химично изледване и седимент) 59.00
Пакет Фитнес (Кръвна картина, глюкоза, креатинин, уреа,пикочна ккиселина, липиден профил(холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), общ белтък, албумин, ASAT, ALAT, GGT, СК(Креатинкиназа), желязо, калий, натрий, калций, йонизиран калций, фосфор, магнезий) 55.00
Пакет предоперативен - базов (Кръвна картина , СУЕ, глюкоза, креатинин, общ белтък, Протромбиново време, APTT, Време на кървене, Урина- химично изледване и седимент) 29.00
Пакет предоперативен - основен (Кръвна картина , СУЕ, глюкоза, креатинин,уреа, общ белтък, ASAT, ALAT , калий, натрий, Протромбиново време, APTT, Време на кървене, Урина- химично изледване и седимент) 40.00
Пакет възпалителни реакции - базов (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин) 20.00
Пакет възпалителни реакции - основен (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, фибриноген) 23.00
Пакет възпалителни реакции - разширен (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, фибриноген, Урина- химично изледване и седимент) 42.00
Пакет възпалителни реакции - разширен+Д-димер (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, фибриноген, Д-димер , Урина- химично изледване и седимент) 60.00
Пакет SARS-Covid-19 - базов (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, Д-димер ) 55.00
Пакет SARS-Covid-19 - основен (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, Д-димер, Протромбиново време, ASAT, ALAT,LDH, креатинин) 69.00
Пакет SARS-Covid-19 - разширен (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, Д-димер, Протромбиново време, ASAT, ALAT,LDH, СК(Креатинкиназа), СК-МВ, креатинин, Тропонин I) 94.00
Пакет Анемия (Кръвна картина, желязо, ЖСК, Трансферин, Феритин, Фолиева киселина, Витамин В12, общ билирубин, директен билирубин, ретикулоцити) 69.00
Пакет Метаболитен синдром (Кръвна картина, липиден профил(холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), глюкоза, Гликиран хемоглобин, Инсулин, HOMA-IR (индекс инсулинова резистентност) 53.00
Пакет Диабет (Глюкоза, Инсулин, Гликиран хемоглобин, HOMA-IR (индекс инсулинова резистентност) 40.00
Пакет Костна обмяна (Витамин D3, Паратхормон, ТSH, Маркер за костно разграждане- DPD; Алкална фосфатаза, калций, йонизиран калций, фосфор) 108.00
Пакет Хашимото (TSH, ТАТ, МАТ) 51.00
Пакет щитовидна жлеза - основен (TSH, FT4, FT3) 51.00
Пакет щитовидна жлеза - разширен (TSH, FT4, FT3, ТАТ, МАТ) 84.00
Пакет Туморни маркери - гастро (СЕА, СА19-9, Алфа-фетопротеин) 60.00
Пакет туморни маркери - мъже (PSA,Свободен PSA, Отношение:Free PSA/Total PSA, Алфа-фетопротеин, тестостерон) 73.00
Пакет Туморни маркери - жени (СА 15-3, СЕА, СА 125, НЕ4, ROMA score) 100.00
Пакет Туморни маркери - яйчникова функция (СА 125, НЕ4, ROMA score) 71.00
Пакет Туморни маркери - млечна гърда (СА 15-3, СЕА) 42.00
Пакет репродуктивна ф-ция - жени 1 (LH, FSH, Пролактин, Естрадиол, Прогестерон) 79.00
Пакет репродуктивна ф-ция - жени 2 с Тестостерон (LH, FSH, Пролактин, Естрадиол, Тестостерон ) 79.00
Пакет репродуктивна ф-ция - жени - разширен (LH, FSH, Пролактин, Естрадиол, Тестостерон, Прогестерон) 92.00
Пакет репродуктивна ф-ция - мъже (FSH, Пролактин, Естрадиол, Прогестерон, Тестостерон) 79.00
 
 
Клинична химия Цена
Глюкоза 3.50
Урея 3.50
Креатинин 3.50
Пикочна киселина 3.50
Билирубин - общ 3.50
Билирубин - директен 3.50
Общ белтък 3.50
Албумин 3.50
Холестерол 3.50
HDL-холестерол 3.50
Триглицериди 3.50
LDL-холестерол 5.00
AСАТ 3.50
АЛАТ 3.50
ГГТ 3.50
Алкална фосфатаза (АФ) 3.50
LDH-лактат дехидрогеназа 7.00
Алфа-амилаза 6.50
Липаза 6.50
Креатинкиназа (КК) 4.00
КK-MB фракция 15.00
Тропонин I 25.00
Натрий и Калий 7.50
K 4.00
Na 4.00
Хлориди 4.00
Калций 4.00
Йонизиран калций 5.50
Фосфор 4.00
Магнезий 5.50
Цинк 16.00
Желязо 4.00
ЖСК 12.00
Изследване на C-реактивен протеин 12.00
Прокалцитонин 22.00
Кръвно-захарен профил 8.00
Глюкозотолерантен тест -3 кратен 8.00
Гликиран хемоглобин 19.00
 
 
Изследвания на урина и екскременти Цена
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) 3.00
Седимент – ориентировъчно изследване 3.00
Микроалбуминурия 15.00
Количества белтък/24 часова урина/ 4.00
Алфа-амилаза 5.00
Глюкоза в 24 часова урина 3.00
Креатинин 2.50
Креатининов клирънс 6.00
Пикочна киселина/24 часова урина/ 4.00
Фосфор/24 часова урина/ 3.00
Калции/24 часова урина/ 4.00
Трихомони 7.00
Окултни кръвоизливи 7.00
Фекален Калпротектин 36.00
 
 
Хематологични и имунохематологични изследвания Цена
Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC 7.00
Скорост на утаяване на еритроцитите 3.00
Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 9.00
Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване 9.00
Ретикулоцити 4.50
Кръвни групи 13.00
Окултни кръвоизливи 7.00
 
 
Хормони Цена
fT3 20.00
fT4 20.00
TSH 20.00
Anti - TPO (МАТ) 20.00
Anti-Tg (TAT) 20.00
MAT+TAT 36.00
Паратхормон 24.00
TSH-рецепторни антитела (TRAb) 32.00
Progesteron 22.00
LH 20.00
FSH 20.00
Prolactin 22.00
Estradiol 23.00
Testosteron 23.00
Инсулин 20.00
Имуно реактивен Инсулин (ИРИ)-двукратен 36.00
Имуно реактивен Инсулин (ИРИ)-трикратен 54.00

HOMA-IR (за инсулинова резистентност) при изследване на кръвна захар, не се заплаща отделно.
 
 
Витамини и специфични белтъци Цена
Феритин 23.00
Трансферин 20.00
Витамин В12 27.00
Фолиева киселина 27.00
Витамин D 27.00
Маркер за костно разграждане (Дезоксипиридинолин-DPD) 27.00
NT-proBNP (маркер за сърдечна недостатъчност) 40.00
 
 
Серология и Вирусология Цена
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs) 11.00
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела 19.00
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус 19.00
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен B вирус 18.00
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен C вирус 18.00
Хеликобактер 24.00
Грип тип А+В 16.00
COVID 19-антиген (сертификат) 25.00
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения) 10.00
Ревматоиден фактор 10.00
Човешки респираторно-синцитиален вирус (HRSV) 16.00
Човешки респираторно-синцитиален вирус (HRSV) +COVD 19 +Грип А и В 22.00
 
 
Кръвосъсирване Цена
Протромбиново време 8.00
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) 8.00
Фибриноген 6.00
D-димери 32.00
Време съсирване 3.00
Време на кървене 3.00
 
 
Клинична патология Цена
Цитонамазка от женски полови органи 45.00
 
 
Туморни маркери Цена
PSA 22.00
Свободен PSA (fPSA) 24.00
CA 15-3 20.00
СА-19-9 22.00
СА-125 22.00
Алфа-фетопротеин 20.00
СЕА 23.00
HE 4 70.00
Маркер за костноразграждане - Beta-crosslaps 27.00

ROMA score (риск за епителен овариален карцином) се изчислява без допълнително заплащане.
 
 
* Всички цени са крайни в български лева.
* "ДКЦ ХХV София" EООД си запазва правото да променя и актуализира цените.