ДКЦ ХХV София няма да работи на 26.07.2024 поради планиран ремонт на трафопост и прекъсване на ел.захранването

 
 
   

 
Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
Профил на купувача
2014-12-16 10:43:40

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В “ДКЦ ХХV – София” ЕООД

По Закона за Обществените Поръчки, приети на основание чл.8б от ЗОП.

Одобрени със Заповед РД 14 / № 58 от 15.12.2014г.

2021-09-27 11:41:43

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ЦАИС ЕОП

Портал за Електронни Обществени Поръчки

https://app.eop.bg

2020-10-30 10:08:17

Пазарни консултации

СЪОБЩЕНИЕ

Управителят на «ДКЦ 25 София» ЕООД, на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, отправя покана за „Пазарни консултации“ за определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка, за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория.

Приложения към обява:
1. Технически спецификации
2. Образци на Ценови стойности

2020-03-31 14:10:53

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ \

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ "ДКЦ ХХV - СОФИЯ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ № 1 ДО № 15

2020-03-17 11:39:28

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА \

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА "ДКЦ ХХV- СОФИЯ ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

2019-07-22 14:16:01

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 13”

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 13”

2019-05-13 11:38:41

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕ

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV  СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

   1.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

2.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ

3.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

2018-09-26 10:50:28

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обект присъединен на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на ДКЦ ХХV София” ЕООД

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обект присъединен на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на ДКЦ ХХV София” ЕООД

2018-09-10 12:18:30

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 5”

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 5

2018-06-18 11:22:53

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 13”

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 13”

2018-04-26 13:33:09

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕ

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ” ДКЦ XXV  СОФИЯ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

 

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ
  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
1   |   2   |   3      »