Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
Профил на купувача
2014-12-16 10:43:40

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В “ДКЦ ХХV – София” ЕООД

По Закона за Обществените Поръчки, приети на основание чл.8б от ЗОП.

Одобрени със Заповед РД 14 / № 58 от 15.12.2014г.

2015-04-07 15:06:05

Публична покана

Публична покана за "Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "ДКЦ ХХV - София" ЕООД

2015-03-18 15:31:38

Публична покана

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ  XXV  - София” ЕООД по обособени позиции

от 1 до 19

2014-12-22 14:48:20

Публична покана

"Охрана и видеонаблюдение на "ДКЦ ХХV - София" ЕООД, ж.к. Младост 3, ул. Свето Преображение № 20

«      1   |   2   |   3