Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
Хоспис Младост ЕООД
Хоспис Хоспис
   
Към „ДКЦ ХХV София” EООД през 2005г. е основано дъщерно дружество „Хоспис Младост” ЕООД, което е създадено с Решение на Общото събрание на съдружниците в ДКЦ ХХV, регистриран в СГС, фирмено дело № 9038 / 05.08.2005г. „Хоспис Младост” е със седалище и адрес: гр. София, ж.к. Младост, ул. „Свето Преображение” №20. Предметът му на дейност е: осъществяване на продължително медицинско наблюдение и поддържащо лечение, предписано от лекар на лица с хронични, инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.

Хосписът разполага с четири стаи с по две легла, манипулационна, лекарски кабинет, дневна, столова и необходимите санитарни помещения.

Дейността на хосписа се осъществява съгласно ЗЛЗ и всички нормативи в здравеопазването. Консултациите и изследванията на пациентите се осъществяват с наличните ресурси и материалната база на „ДКЦ ХХV София „ EООД.
   
Хоспис Хоспис