ДКЦ ХХV София няма да работи на 26.07.2024 поради планиран ремонт на трафопост и прекъсване на ел.захранването

 
 
   

 
Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
Остеодензитометър
Остеодензитометър
„ДКЦ ХХV София EООД” разполага с най-модерната диагностична апаратура за остеопороза. Апаратът представлява ДХА – двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия. Измерва се костната минерална плътност /ВМД/ на прешленни тела и бедрени кости.
Методът е пирзнат в целия свят като безспорен в диагностиката на остеопорозата и определяне на фрактурния риск. При пациенти на лечение е удобен и за мониториране / проследява ефекта на приложената терапия / , поради което се препоръчва ежегодно измерване на костната минерална плътност.
Остеодензитометър